Hvem Hvad Hvor

Undersider:

 

CE-5 skal oversættes til “Close Encounter of the 5. kind” og på Dansk “Nærkontakt af 5. grad”

Det bliver også nogen gange kaldt HICE dog mest af grupper/folk som gerne vil fjerne sig lidt fra dr. Steven Greer.

J. Allan Hynek er manden bag scalaen for nærkontakt med UFO’er og ET’s, hele skalaen og dens rettelser kan ses her men jeg vil da lige opridse det vigtigste i selve scalaen.

[UAS_specific hint=”” ids=”” admin=”1″]
Video = Close encounters
[/UAS_specific]

 1. Nærkontakt af 1. grad forklares som:
  Visuelle observationer af et uidentificeret flyvende objekt tilsyneladende mindre end 150 meter væk, der viser en mærkbar kantet form og meget detaljeret.
 2. Nærkontakt af 2. grad forklares som:
  En UFO hændelse, som afstedkommer en angiveligt fysisk indvirkning. Dette kan være forstyrrelser i driften af et køretøj eller elektronisk anordning, dyr som reagerer, en fysiologisk indvirkning, såsom lammelse eller varme og ubehag hos vidnet, eller nogle fysiske spor ligesom aftryk i jorden, svedet eller på anden måde påvirket vegetation, eller et kemisk spor.
 3. Nærkontakt af 3. grad forklares som:
  UFO møder, hvor et animeret væsen er til stede. Disse omfatter menneskelignende væsner, robotter og mennesker, der synes at være beboere eller piloter en UFO.
 4. Nærkontakt af 4. grad forklares som:
  En UFO begivenhed, hvor et menneske bliver bortført/hentet af en UFO eller de ombordværende.
 5. Nærkontakt af 5. grad forklares som:
  En UFO hændelse, der involverer direkte kommunikation mellem udenjordiske og mennesker.
 6. Nærkontakt af 6. grad forklares som:
  Døden af et menneske eller dyr i forbindelse med en UFO observation.
 7. Nærkontakt af 7. grad forklares som:
  Kreationen af et menneske / alien hybrid, enten ved seksuel reproduktion eller via kunstige videnskabelige metode

[UAS_specific hint=”” ids=”” admin=”1″]
Video = Steven Greer Explains Origin of CE-5 Protocols
[/UAS_specific]

CE-5 kom til verden over en lang periode og det er dr. Steven Greer der er “faderen til CE-5, som vi kender det i dag, det startede da han grundlage CSETI i 1990. “The CE-5 Initiative” var en del af CSETI og var på daværende tidspunkt det eneste verdensomspændende project som koncentrerede sig om at putte uddannede teams af undersøgere ud i områderne hvor der var aktive bølger af UFO aktivitet, i et forsøg på at tilkalde UFO’er ind i et bestemt område, med det formål at skabe en form for kommunikation. Kontaktprotokollerne indeholdt lys, lyd og tanker/meditation/bevidsthed, hvor tanker/meditation/bevidsthed er den essentielle del af kontakten.
Steven Greer udarbejdede en arbejdsmanual som kan downloades her.
Der er dog også andre grupper rund om i verden som foretager sig nogen lunde den samme form for CE-5, en af dem er “EtLetsTalk.org” som dog ændrede navn i en kort periode til “UFOcontact.com” de kører dog grundlæggende med de samme kontakt protokoller som Steven Greer gør så der er ikke den store forskel der. Der er også en gruppe der kalder sig “Mission Rama” denne gruppe blev dannet af Sixto Paz Wells gruppen er stadigvæk aktiv dog er det en “udbryder” gruppe der bla. har sin base i USA i dag og ikke som før i tiden i Peru, det er ret svært at finde information om “rahma” grupperne nogen steder, selvom det er en gruppe der har eksisteret siden 1970 erne og som har haft utallige kontakter med UFO’er og ET’s. Faktisk er det mission Rahma som har lagt de grundlæggende protokoller til dr. Steven Greer’s protokoller.