CE-5 INITIATIVE

CE-5 – KONTAKT EKSPEDITATIONER

 
CE-5 er et udtryk, der beskriver en femte kategori af nærkontakt med Udenjordisk Intelligence (ETI), kendetegnet ved gensidig, tosidig kommunikation snarere end ensidig kontakt.
CE-5 har sit centrale fokus på tosidig ETI-menneskelig kommunikation baseret på gensidig respekt og universelle principper for udveksling og kontakt. CE typerne 1-4 er som udgangspunkt passive, reaktiv og ETI indledt. En CE-5 adskiller sig fra disse ved bevidste, frivillige og proaktive menneske-initieret eller samarbejdende kontakt med ETI. Beviser eksisterer, hvilket indikerer, at succesfuld CE-5 har fundet sted tidligere, og at den uundgåelige modning af det menneskelige / ETI forhold kræver større undersøgning og en opsøgende indsats for denne mulighed. Mens den ultimative kontrol af en sådan kontakt og udveksling vil (og sandsynligvis bør) forblive med de teknologisk mere avancerede intelligente livsformer (dvs. ETI), dette mindsker ikke betydningen af samvittighedsfulde, frivillige menneskelige initiativer, kontakt og opfølgning til de konventionelle CE typer 1-4.
CSETI er den eneste verdensomspændende indsats der koncentrere sig om at sætte uddannede hold af efterforskere i feltet, hvor 1) Aktive bølger af UFO aktivitet forekommer, eller 2) i et forsøg på at tilkalde ufoer til et bestemt område med henblik på at indlede en kommunikation. Kontakt protokoller omfatter brugen af lys, lyd og tankekraft. Tankekraften – specielt bevidstheden – er den primære funktion for at indlede kontakt.
 

At Komme I Gang

Grundlæggende Principper

  • Der er stærke beviser for eksistensen af ETI, civilisationer og rumfartøjer.
  • ETI / ETS har besøgt os tidligere og besøger stadigvæk Jorden.
  • Omhyggelig direkte kommunikation mellem ETI og mennesker, er af fortsat betydning og vil stige i fremtiden.
  • CSETI nærmer sig studiet af ETI med kooperative, fredelig, ikke-skadelige intentioner og procedurer.
  • Etableringen af en varig verdensfred er afgørende for den fulde udvikling af ETI-menneskelige forhold.
  • Både mennesker og ETI, er bevidste, intelligente væsener og er hovedsagelig mere ens end ulige; CSETI er dedikeret til studiet af både vores fælles og unikke egenskaber.
  • CSETI opererer med den forudsætning, at ETI motiver og ultimative hensigter er fredelige og ikke-fjendtlige.
  • Det er sandsynligt, at mere end en udenjordisk civilisation er bag den ETI / Udenjordiske’s kontakt hidtil. Det er sandsynligt, at dette repræsenterer et samarbejde.
  • CSETI vil forsøge at danne direkte ETI-menneskelig kontakt og relationer, som vil tjene fredelige, kooperative mål. Det er ikke et mål i CSETI at erhverve ET avancerede teknologier, som kan have en potentiel skadelig eller militær ansøgning, hvis det afsløres for tidligt.

 

Mere Information