Historien bag CE-5

Livet startede i Amerika, er en bog, skrevet af “Vitko Novi” hans rigtige navn er “Victor Kapetanovic” og fortæller hans historie i tredie person, det er en novelle, som omhandler en person kaldet Ivanka, som kommer til en anden planet kaldet Apu og får et forhold til nogen af dennes indbyggere Apuianere, disse Apuianere bliver også omtalt af “gruperne” som blev skabt via mission rhama, det vil sige at specielt en person ved navn Antarel bliver nævnt, hvilket fortæller mig at disse udenjordiske “Apuianere” givet vis nok har en stor anpart i de kontakter som vi har idag. Her under vil jeg beskrive hvordan jeg opfatter denne udvikling og grupperne bag den.

Mission Rahma

En gruppe mennesker som lytter til Sixto Paz Wells Chilca ørkenen, Peru den 30 Marts 2009.

 
Originalt kaldt “the RAMA Mission”, Det fik navnet efter det fælles mål som de søgte: RA (Solen) MA (Jorden), et kontakt program som forsøgt at forandre menneskeheden til en stjerne, til en “sol på Jorden” Det var organiseringen af grupper som sympatiserede med den metode som Paz Wells brugte til at kontakte dem han kaldte “Udenjordiske Guides”
Gennem IPRI (Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias) kontaktede Paz Wells “International Society of Divine Realization” hvor han lærte yoga, afslapning, meditation og dyb koncentrations teknik, hvilket han senere ville opfordre til i Rahma grupperne for at lette muligheden for kontakt. Siden hændelsen i Chilca ørkenen i September 1974, sammen med hans bror Charlie og nære venner fra IPRI, begyndte han at arbejde med gruper af enthuisiaster i Peru,  som voksede og endte med at vedtage navnet RAMA Mission.
Gruppen blev officielt opløst af grundlæggeren i 1990, men der er grupper der stadig arbejder uafhængigt. De var repræsenteret i flere Latin Amerikanske lande og i Spanien, hvor de blev betragtet som en af de 11 sekter eller grupper som har de udenjordiske som deres doktrin.
 
 

The Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence (bedre kendt som CSETI) er en organisation som fokuserer på at samle information om UFO’r med en speciel interesse i udenjordiske livs-former.
Det blev grundlagt som en non-profit organisation af Steven Greer, som har været organisationens overhoved siden grundlæggelsen i 1990, hvor at skabe et fredfuldt og holbart forhold med udenjordiske livsformer var deres mål. Det officielle grundlag for deres intentioner, inkluderede også en ny kategori af udenjordisk kontakt ved navn CE-5 eller Nærkontakt af 5. grad (close encounters of the fifth kind). Det var defineret af Greer som menneskeskabt kontakt og eller komunikation med udenjordisk liv. Siden grundlæggelsen har organisationen brugt mellem $3.5 millioner og $5 millioner på at nå deres mål.
Selvom de fleste af deres påstande er blevet afvist efter udeforstående latterliggørrelse. Påstår de selv at have mere end 3.000 bekræftede rapporter om UFO observationer af piloter, og over 4.000 beviser på hvad de kalder landings spor. Der henvises til hændelser hvor UFO’r skulle have efterladt spor, såsom elektromagnetiske udslag, efter deres landinger på jorden. Organisationen har nogle “Hurtige Mobiliserede Efterforskning enheder” (Rapid Mobilisation Investigative Teams) hvor målet var at ankomme til et potentielt landingsted så hurtigt som muligt for at registrere og varetage et hvert bevis som der måtte være.
I April 1997, havde organisationen foretræde for Den Amerikanske Congress hvor deres indsamlede beviser og deres teorier omkring besøg af UFO’r. De fik hjælp til dette fra bla. Apollo 14 astronaut Edgar Mitchell. Efter den indledende tale, forlangte Greer og CSETI en fuld høring, omhandlende deres beviser, da det ville tillade dem at indkalle vidner og beskytte deres fortrolighed overfor vidner som ellers ikke ville komme frem. Kongressen ville ikke tillade dem den høring de bad om. Greer udtalte også at han havde haft audiens med James Woolsey, Tidligere direktør for CIA, hvor Woolsey beskrev det som et middagsselskab hvor han potetielt lyttede til Greer.
I 2001, afholdte CSETI en pressekonference i Washington. D.C., Vedrørende deres beviser og indsamlede udtalelser, hvilket indeholdt information fra John Callahan (US Federal Aviation Authority), Callahan sagde også at han havde haft et møde med CIA under Reagan administrationen, men ved denne hændelse benægter CIA at mødet fandt sted.